Burc yorumlari

 • Türkiye Sohbet Chat

  turkiye-sohbet

  Lokasyon / Konum

  Türkiye 814,578 km2’ye (314,510 kare mil) yayılan ve İstanbul ile Çanakkale Boğazları aracılığıyla Marmara Denizi üzerinden Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan devasa bir yarımadadır. Marmara Denizi’nin kuzeyinde kalan üçgen biçimindeki Trakya Bölgesi Türkiye’nin Avrupa topraklarında bulunan bölümünü oluşturur. Anadolu ise 1500 km uzunlukta ve 550 km genişliğinde bir dikdörtgen biçimindedir. Türkiye Yarımadası, kuzeyde, batıda ve güneyde yer yer sıra dağlarla çevrelenmiş olmakla birlikte doğuda ortalama yüksekliği 1050 metreye ulaşan yalçın bir dağlık bölgeye de sahiptir. Batıdaki dağlar ise denize uzanır. Kuzey Anadolu’da bulunan dağlık yöreler ve güneydeki Toros Dağları yay biçiminde doğuya uzayarak yoğunluk kazanırlar. Türkiye’nin en yüksek dağı kuzey doğuda yer alan 5165 metre (16,946 fit) yüksekliğindeki Ağrı Dağı’dır (Ararat).

  Bu dağın aynı zamanda Nuh’un gemisinin karaya oturduğu yer olduğuna da inanılmaktadır.Türkiye hidroelektrik güç üretimi ve sulama için önemli bir kaynak teşkil eden sayısız akarsuya sahiptir. Türkiye’nin en uzun nehirleri olan Sakarya, Kızılırmak ve Yeşilırmak Orta Anadolu’dan kaynak alarak Karadeniz’e dökülürler. Ünlü Dicle (Tigris) ve Fırat (Euphrates) nehirleri ise Doğu Anadolu’nun güneyinden başlayarak Suriye ve İran’a uzanırlar.Türkiye’de 300 doğal ve 130 yapay göl bulunmaktadır. Sahip olduğu göl sayısı bakımından en zengin bölge Doğu Anadolu’dur. Bu bölgedeki göller arasında (3,713) km2 yüzeyiyle en büyük göl olan Van Gölü ile Erçek, Çıldır ve Hazar Gölleri bulunur.

  Ayrıca, Batı Toros Dağları bölgesinde de Beyşehir, Eğridir, Burdur ve Acıgöller gibi pek çok göl bulunmaktadır. Marmara Bölgesinde ise Sapanca, İznik, Ulubat, Manyas, Terkos, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri yer alır. Büyüklük bakımından ikinci sırada bulunan Tuzgölü, Akşehir ve Eber gölleri ise Orta Anadolu bölgesinde yer alırlar. Ayrıca, geçtiğimiz otuz yıl içerisinde gerçekleşen baraj yapımlarıyla, Atatürk, Keban ve Karakaya gibi büyük baraj gölleri oluşmuştur.

  İklim / Hava Durumu

  Birbirinden farklı coğrafi özelliklerinden dolayı bir mozaiği andıran, üç yanı sıcak denizlerle çevrili ülkede ılıman bir iklim hâkimdir.

  Bununla birlikte, bölgeden bölgeye iklimsel değişimler göze çarpmaktadır: Karadeniz Bölgesi’nde ılıman, güney ve Ege sahillerinde ise Akdeniz iklimine rastlanır; Anadolu platosunda karasal ve kurak iklim belirginken, doğuda sert dağ iklimi hükum sürer. Bu iklimsel çeşitlilikler hayvan türleri ve bitki örtüsü yönünden Türkiye’nin, Avrupa ve Orta Doğu’nun en zengin ülkelerinden biri olmasına olanak tanır.Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılır; bunlar büyüklüklerine göre: Doğu Anadolu (%21), İç Anadolu (%20), Karadeniz (%18), Akdeniz (%15), Ege (%10), Marmara (%8.5) ve Güneydoğu Anadolu’dur (%7.5).Türkiye’de, %20’si sadece bu topraklarda yetişen 10.000 bitki türü mevcuttur. Karadeniz Bölgesi’ndeki kuvvetli yağışlar, gür ormanların gelişmesine yardımcı olur. Çanakkale Boğazı ise Karadeniz ve Ege Bölgesi arasında bir geçit oluşturarak hem ılıman iklim hem de Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki ötüsü çeşitliliğine ev sahipliği yapar. Trakya’da da Balkanlardan gelen kıta iklimi etkisine maruz kalan gür ormanlar mevcuttur.

  Ege ve Akdeniz kıyıları ise, Çanakkale Boğazı’ndan İskenderun Körfezi‘ne kadar uzanan tipik bir Akdeniz bitki örtüsüne sahiptir; bu bitki örtüsü ovalardan 1000 m yüksekliğindeki dağların batı yamaçlarına kadar uzanır. Güney sahillerinde yazların çok sıcak ve kuru geçmesi nedeniyle bu bölgedeki bitki örtüsü muz ve palmiye ağaçlarıyla astropikal bir yapıya sahiptir. Toros dağlarında daha çok çam ve sedir ormanlarına, yüksek rakımlı alanlarda ise ardıç ağaçlarına rastlanır. İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri, çevrelerini saran dağlar nedeniyle deniz ikliminin etkisinden uzaktır. Bu bölgelerde sağnak yağış nadir görülür; yazlar sıcak ve kuru, kışlar çetin geçer. Bazı bölgelerde step türü bitki örtüsü yaygındır; ama aynı zamanda meşe ve kayın ormanları da görülür. Tuz Gölü çevresi ise neredeyse tamamen verimsizdir. Türkiye’nin güney doğusundaki sağnak yağışlar huş, ceviz ve meşe ağaçlarının yetişmesine olanak tanısa da, Doğu Anadolu’da iklim İç Anadolu’da olduğundan daha serttir.

  Anayasa

  Parlamenter temsili demokrasinin uygulandığı ülkede halen yürürlükte olan anayasa 1982 yılında kabul edilmiştir.

  Daha önceki anayasalar 1921, 1924 ve 1961 anayasalarıdır.

  Önemli Şehirler

  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, İzmit, Aydın, Trabzon, Konya, Kayseri, Edirne.

  Ekonomi

  Türkiye büyük ölçüde gelişmiş bir ekonomiye sahip olmasına karşın, gelişen pazar olarak da sınıflandırılmaktadır. Tekstil, beyaz eşya, tüketici elektroniği, ticari araçlar, inşaat malzemeleri ve savunma alanlarında sanayi yönü oldukça güçlü olan ülkenin toplum yapısı da sanayi toplumu olarak tarif edilebilir. Hatta toplum, bu yönüyle Müslüman ülkeler arasında nadir yerlerden birine sahiptir.

  Türkiye, 1.358 Trilyon Dolar Gayrisafi Yurtiçi Hasılası ile hem dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi, hem de Türk devletlerinin içindeki en zengin olanıdır. Aynı zamanda son yıllardaki istatistiklere göre dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer almaktadır. 2011-2017 arası OECD tarafından tahmin edilen büyüme oranı ortalama senelik %6.7’ye denk düşmektedir.

  Türkiye ekonomisi her ne kadar yerel kaynaklar açısından zengin olsa da, petrol ya da doğalgaz gibi bölgede bulunan yüksek değerli ve yüksek miktardaki kaynaklardan yoksundur. Bunun yerine ekonominin lokomotifi sanayi sektörü, turizm sektörü ve finans sektöründe yapılmış ve yapılmakta olan atılımlardır.

  Tatiller / Bayramlar / Önemli Günler

  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

  19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

  30 Ağustos Zafer Bayramı

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

  Konuşulan Diller

  220 milyon kişi tarafından konuşulan ve dünyanın en çok kullanılan 5. dili olan Türkçe, ülkenin resmi dilidir. 11. Yüzyıldan beri billinen lehçelerden doğmuş olan günümüz Türkçe’si, Fince ve Macarca’nın da dâhil olduğu Ural – Altay dil ailesinin bir parçasıdır. Türkçe, fazladan 6 harf eklentisiyle Latin alfabesi kullanılarak yazılır. Bütünüyle fonetik olan bu dilde –alfabenin her hafinin yalnızca bir sesi vardır-; her sözcük tam olarak yazıldığı gibi okunur. Osmanlı döneminde Türkçe’nin yazılışında Arap alfabesi kullanıldığı için sınırlı bir kesim bu dilde yazabilirdi.

  Arap alfabesinin zorunlu getirisi olan kısıtlı okuryazar kitlesini genişletmek, edebi dili güçlendirmek ve Arap alfabesiyle yazılan Türkçe’nin öğrenilmesi ve okunmasındaki zorlukların üstesinden gelebilmek için, Atatürk tarafından 1928 yılında başlatılan resmi bir girişimle Latin alfabesine geçiş yapılmıştır.

  Yabancı dil öğrenimi sıralamasında Fransızca ve Almanca’nın önüne geçen İngilizce, okullarda öğretilen ve gitgide yaygınlaşan ikinci dil haline gelmiştir. Türkiye’de, İngilizce yaygın olarak konuşulmakta ve pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Almanca, Rusça ve Fransızca da özellikle popüler tatil yörelerinde konuşulan diller arasında yer alırlar.220 milyon kişi tarafından konuşulan ve dünyanın en çok kullanılan 5. dili olan Türkçe, ülkenin resmi dilidir. 11. Yüzyıldan beri billinen lehçelerden doğmuş olan günümüz Türkçe’si, Fince ve Macarca’nın da dâhil olduğu Ural – Altay dil ailesinin bir parçasıdır. Türkçe, fazladan 6 harf eklentisiyle Latin alfabesi kullanılarak yazılır. Bütünüyle fonetik olan bu dilde –alfabenin her hafinin yalnızca bir sesi vardır-; her sözcük tam olarak yazıldığı gibi okunur. Osmanlı döneminde Türkçe’nin yazılışında Arap alfabesi kullanıldığı için sınırlı bir kesim bu dilde yazabilirdi.

  Din

  Halkın %99’unun Müslüman olmasına rağmen, dinin tam anlamıyla kişiye özel bir konu olarak görüldüğü Türkiye, İslam dünyasındaki tek laik ülkedir. Kurumsal yapının kökeninde yer alan laiklik ilkesi dinin devlet işlerinde hiçbir etkisi olmadığına işaret eder. Türkiye’de miladi takvim kullanılır ve haftalık tatil günü –sanıldığı gibi Cuma değil- aynı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Pazar’dır. Farklı inançlara sahip pek çok kişinin barış içinde yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki inanç çeşitliliği hâlâ korunmaktadır ve günümüz Türkiye’sinde 236 kilise ve 34 Sinagog ibadete açık bulunmaktadır.

  Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin, günde beş vakit okunan ezan sesi haricinde, müslüman bir ülkede bulunduklarına dair bir izle karşılaşmaları pek olanaklı değildir. Halk, batılı ülkelerde olduğu gibi çağdaş bir giyim tarzına sahiptir; hatta büyük şehirler ile popüler tatil beldelerinde Paris, Londra ve Milan modasının yakından takip edildiği kolaylıkla fark edilebilir.

  Türkiye’nin büyük şehirlerindeki giyim tarzı ile Avrupa’nın geri kalanı arasında neredeyse hiçbir fark yoktur. Yalnızca küçük kasabalar, şehrin dışında kalan bölgeler ve ülkenin doğusunda halkın giyimi daha yereldir. Kasabalı kadınların başörtüsü takması da oldukça sık rastlanan bir durumdur, fakat bu alışkanlık da, dini görüşlerden ziyade pratik ve kültürel nedenlerden kaynaklanır.

  Ülke Mutfağı / Yemek / Ne Yenir Ne İçilir?

  Dünyanın en iyi mutfaklarından biri olarak tanınan Türk mutfağı, sayısız çeşidi, doğal malzemelerin kullanımı, her damak zevkine hitap eden lezzeti ve Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika üzerindeki etkisi dolayısıyla dünyanın en temel üç mutfağından biri olarak kabul edilir. Kökleri, Türklerin ilk yerleşim yeri olan Orta Asya’ya dayanan Tük mutfağı, Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden itibaren yakın bir kültürel alışveriş içinde bulundukları kıtanın iç bölgeleri ve Akdeniz kültürlerinden gelen katkılarla evrilmiştir. Bu açıdan, Türk mutfağı içerdiği malzemelerin doğal tat ve lezzetlerini zenginleştiren kendine özgü nitelikleriyle, Uzak Doğu ve Akdeniz mutfağı arasına kurulmuş bir köprüdür. Ayrıca bu mutfakta, Fransız mutfağındaki soslar ya da İtalyan mutfağındaki makarna gibi baskın bir öğe bulunmamaktadır.

  İstanbul’da saray mutfağı gelişirken, Anadolu’daki yerel mutfaklar, pek çok bölgede farklı coğrafi ve iklimsel özellikler göstererek çoğalmıştır. Bu mutfaklar, yüzyıllar boyunca sınırlar ardına sıkışmış olarak kaldıktan sonra, günümüzde geniş bir alana yayılan şehirleşme ve yeni yerleşim yerlerine yapılan göçler sonucunda büyük şehirlere ve çevrelerine ulaşmışlardır. Bu kültürel hareketlilik, Türk mutfağının sayısız yerel tarifin katkısıyla zenginleşmesini sağlamıştır.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler / Önemli Bilgiler

  Bunları biliyor musunuz?

  * Binlerce yıllık tarihi boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç büyük İmparatorluğa başkent olan İstanbul, dünyada iki kıta (Asya ve Avrupa) üzerinde toprağı bulunan tek şehirdir.

  * Dünyanın en eski yerleşim yeri İç Anadolu’da bulunan ve tarihi İ.Ö. 6500 yılına kadar uzanan Çatalhöyük’tür. * Aziz Nicolas – Noel Baba – Türkiye sınırlarında bulunan Patara’da dünyaya gelmiştir ve Demre’de kendisine adanmış bir kilise bulunmaktadır.

  * Meryem Ana son günlerini Efes Antik Şehri yakınında yer alan Selçuk’ta geçirmiştir.

  * Leonardo da Vinci, Avrupa ve Asya arasında bulunan Boğaz üzerine yapılacak bir köprünün taslaklarını çizmiştir. Bu köprü hiç inşa edilmemiştir.

  * “Veni. Vidi. Vici.” (Geldim, Gördüm, Yendim): Jül Sezar bu ünlü sözleri Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde bulunan büyük Pontus Krallığı’nı yendiği zaman söylemiştir.

  * Fabl ve masalları ile tanınan Ezop Anadolu’da doğmuştur.

  * Tarihte bilinen ilk üniversite Güneydoğu’da Harran’da açılmıştır.

  * Homeros, Türkiye’nin batı yakasında yer alan İzmir’de doğmuş ve İlyada Destanı’nda bu şehrin kuzeyindeki Truva’yı betimlemiştir.

  * Çiçek aşısını dünyaya armağan eden Türkler olmuştur. Oğlunun hayatı Türk doktorlar tarafından kurtarılan Lady Montagu, 18. Yüzyılda Avrupa’yı ve İngiltere’yi bu aşıyla tanıştırmıştır.

  * Türkiye’nin güney-batı kıyılarının bir bölümü Marcus Antonious’un Kleopatra’ya düğün hediyesidir.

  * Ünlü Truva Savaşları, Türkiye’nin batı yakasında, bugün heybetli bir tahta Truva Atı heykeline ev sahipiği yapmakta olan bölgenin etrafında gerçekleşmiştir.

  * Büyük İskender günümüz Türkiye’sinin başkenti Ankara’ya yakın bir yerde bulunan Frig Başkenti Gordion’a kadar uzanan büyük bir bölge fethetmiştir.

  * Dünyanın yedi harikasından biri olan Efes Artemis tapınağı temel kalıntıları Seçuk İzmir’dedir.

  * Dünyanın yedi harikasının ikisi Türkiye’de yer almaktadır. Bunlardan biri Artemis Tapınağı, diğeri ise Halikarnas Mozolesi’dir.

  * “Turkuaz” kelimesinin kökeni “Türk” sözcüğüne dayanmaktadır ve Türkiyenin güneyinde yer alan Akdeniz’in büyüleyici rengine borçludur.

  * İlk tutarlı dünya haritalarından biri, 1513 yılında ünlü gemici ve haritacı Piri Reis tarafından çizilmiştir.

  * Türklerin, ünlü lalelerini ilk olarak Hollanda’ya vermeleriyle birlikte, bu çiçek İngiltere’de ve Hollanda’da büyük bir ilgi görmeye başlamıştı.

  * Uçmayı başaran ilk insan Türk’tür. 17. Yüzyılda Hezarfen Ahmet Celebi, iki kanat yardımıyla Galata Kulesi’nden hareket ettikten sonra uçarak boğazı geçmiş ve Üsküdar’da inmiştir.

  * Dünyanın ilk bankası Salihli/Manisa’da yer alan Sard Artemis Tapınağıdır. Bankacılık işlemleri tapınağın rahipleri tarafında yapılıyordu

  * Dünyanın bilinen en eski gemi batığı Kaş’tan çıkartılmıştır. Batık, Bodrum Denizaltı Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir..

  * Amazonlar Türkiye’nin Kuzeydoğu bölgesinden gelmektedir.

  * Anadolu , hakemliğini Paris’in yaptığı, Afrodit, Hera ve Atena’nın katıldığı bilinen ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yerdir.

  Türkiye Sohbet,Türkiye Sohbet Odaları,Türkiye Seviyeli Sohbet,,Türkiye Türk Sohbet, Sitesi,,Türkiye İslami Sohbet,,Türkiye Chat,,Türkiye Sohpet,Türkiye Muhabbet Odaları,Türkiye Ciddi Sohbet,,,,,,Türkiye Canlı Sohbet,Türkiye Sesli Sohbet,,Türkiye Kızlarla Sohbet,

  Türkiye Sohbet Chat Benzer Yazılar

  Mobil sohbet odaları olarak sizlere artık Google Play Store üzerinden ve mobil sayfamız üzerinde bedava muhabbet keyfi sunmaktayız. Cep telefon markanız
  Dul Bayanlarla tanışma amacı ile sizlere açmış olduğumuz en keyifli yazılı chat muhabbet odalarımıza sizleri de bekliyoruz. Kaliteli ve güzel
  Dul bayanlarla chat ve muhabbet odalarımız üzerin de sizler de gerçek ve canlı herhangi bir bot robot olmadan tamamen farklı şehir ve ülkeler den
  Evli çiftlerle tanışma ve sohbet siteleri olarak sizlere aktif bir şekil de evlenmiş ve boşanmış yada evli çiftlerle daha yakından arkadaşlık
  Sex, Partner, Seks Sohbet Arkadaşı Arıyorum, Seksi Güzel Bayan Arkadaş Arama ve Erkek Arkadaş Arama, Türkçe Özel Arkadaşlık Sitesi. Ücretsiz

  Toplam 0 Yorum Yapılmış

  Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
  Türkiye Sohbet Chat Etiketler

  Sohbet , Chat , Sohbet Odaları , Seviyeli Sohbet , Arkadaşlık Sitesi
  |